Asbestsanering voor bedrijven van A tot Z

Asbestsanering voor bedrijven van A tot Z

Wij zijn specialist in asbestsanering. Hiervoor beschikken wij over SCA-530:2011-02 Procescertificaat Asbestsanering. De sterke mix van onze specialisaties asbestsanering, bodemsaneringslopen en afvoer in eigen huis, dat is de kracht van B. Steenhuis Sloopwerken. Binnen ons team werken Deskundig Asbest Verwijderaars (DAV’ers) en Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA’ers), desgewenst in nauw overleg met uw eigen veiligheidsdeskundige.

Volledig advies in asbestsanering

Stel, u hebt asbest in uw woning, pand of installatie dat verwijderd moet worden. Hoe pakt u dat aan? Er zijn vele factoren die een rol spelen, zoals de plaats van het asbest – binnen of buiten - en de functies van het betreffende pand. Wij maken graag vrijblijvend een inventarisatie van uw situatie. Op basis daarvan krijgt u een gedegen advies met passende offerte.

ik wil meer informatie

 


Asbestsanering op elke locatie

Wij verzorgen asbestsanering op elke locatie, zelfs op de plaatsen met de grootste uitdagingen. Is het bijvoorbeeld onmogelijk om alle medewerkers, bezoekers, cliënten of patiënten tijdens de sanering te verwijderen? Ook dan verzorgen wij uw asbestsanering van A tot Z, met minimale overlast voor uw omgeving.


Snel inzetbaar bij calamiteiten

Bij calamiteiten met asbest zijn wij direct en zeer snel inzetbaar. Is er bijvoorbeeld sprake van brand in een pand waarin zich asbest bevindt? Dan geven wij zo’n situatie topprioriteit. Met een kundige analyse van de situatie ter plaatse en proactief treffen van alle benodigde maatregelen beperken wij de gevolgschade voor de omgeving tot een minimum. Vervolgens saneren wij de getroffen omgeving volgens alle geldende richtlijnen om de schade voor mens en milieu tot het minimum te beperken.

Een offerte aanvragen


CERTIFICERINGEN

Wij beschikken over alle certificeringen voor duurzaam, veilig, milieukundig en CO2-bewust slopen en saneren.