Terug naar Bodem sanering

Sloop van leegstaande boerderijen en sanering erven in Drenthe

Sloop van leegstaande boerderijen en sanering erven in Drenthe
Gepubliceerd op:

 

De provincie Drenthe wilde grond teruggeven aan de natuur. In dit kader slopen wij in Nieuw-Schoonebeek en Nieuw-Balinge vier boerderijen die al jarenlang leeg staan. Ook saneren wij de bijbehorende erven. Wij voeren de sloop en sanering uit met een 25- en een 35-tons kraan. Dit project loopt van het derde kwartaal van 2017 tot en met het eerste kwartaal van 2018.

Sloop boerderijen

Om de grond in zo goed mogelijke staat terug te geven aan de natuur, luidde de opdracht om een groot deel van de opstallen te slopen. Van de boerderijen in Nieuw-Balinge blijven de woonhuizen staan. Deze worden momenteel antikraak bewoond en houden in de toekomst hun woonbestemming.

Sanering boerenerven

De provincie wil de natuur een zuivere start gunnen. Daarom moet de bodem volledig schoon zijn. Daarom zeven wij de grond tot een meter onder het maaiveld grondig. Daarnaast saneren wij ondergrondse dieselolietanks en verwijderen we de mestkelders. Voordat wij konden beginnen met de sloop van de mestkelders, moesten we eerst de mest verwijderen.

Aanbesteding

De provincie Drenthe gaf Prolander de opdracht om deze vier boerenerven te laten saneren en de opstallen te laten slopen. De Noordelijke opvolger van de landelijke Dienst Landelijk Gebied (DLG) schreef een aanbesteding uit. Hiervoor werden drie Noord-Nederlandse specialisten in sloopwerken uitgenodigd. Gunning van het project vond plaats op basis van het criterium prijs. Hierbij kwam Steenhuis Sloopwerken als gunstigste uit de bus.

Sanering boerderijen Oude Willem

Wij kregen de opdracht voor de sloopwerken en saneringswerkzaamheden in Nieuw-Balinge en Nieuw-Schoonebeek in navolging van een eerder Drents saneringsproject. Destijds betrof het de sloop van vier boerderijen in buurtschap Oude Willem op de grens van Friesland en Drenthe, in de gemeente Westerveld. Bij dat saneringsproject bleef een van de boeren schuren intact als toevluchtsoord voor vleermuizen.